Tuesday, 06/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS XUÂN KHANH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2013 -2014

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2013 -2014

Cô giáo Nguyễn Thị Hưởng - Hiệu trưởng nhà trường đọc báo cáo trước hội nghị

            Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các Đ/c CB – GV – NV!

            Năm học 2013 – 2014 đã bắt đầu với những nhiệm vụ, yêu cầu mới. Thay mặt Hội dồng trường, tôi xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm học 2013 – 2014.

PHẦN I

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2012 – 2013

1. Về số lượng:

- Tổng số Cb – Gv – NV là 38, trong đó có 03 GV hợp đồng. Trình độ: 31 Đại học ; 02 Cao đẳng (01 nhân viên) ; Nhân viên: 05.

- Tổng số học sinh: 274, chia ra 11 lớp ; Nữ là 126 chiếm 46,0 % ; Số học sinh dân tộc là 02 ; không có học sinh bỏ học.

2. Hoạt động dạy và học:

a/ Thực hiện chương trình:

- Đúng quy định, không cắt xén, dạy dồn, đảo tiết. Thực hiện thep PPCT của Sở GD&ĐT Hà Nội, đảm bảo 100% giờ học có thiết bị được sử dụng có hiệu quả, 100% giáo viên ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học.

b/ Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên:

- Thực hiện tốt bồi dưỡng GV trong hè, trong năm học đặc biệt bồi dưỡng qua các Chuyên đề (kể cả do Sở, phòng tổ chức) 90% GV luôn tự bồi dưỡng bằng tự học, tự nghiên cứu, học hỏi đồng nghiệp…

c/ Thực hiện quy chế chuyên môn:

- 100% CB - GV đều nắm vững quy chế chuyên môn, thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa chuyên môn, Ban giám hiệu, trưởng các đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho các cấp.

- Triển khai, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp.

- Chỉ đạo tốt việc xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn, kế hoạch nhà trường sát thực tế, đảm bảo khoa học có tính khả thi cao.

- Xây dựng tốt nề nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy chế đánh giá xếp loại học sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội.

- Đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, thực hiện theo Thông tư số 30/2009/TT-BGD&ĐT ngày 22/10/2009 của Bộ GD&ĐT, theo điều lệ trường học, tiêu chuẩn nhà giáo mẫu mực và bảng điểm thống nhất của nhà trường.

d/ Thực hiện kế hoạch NGLL:

- Đội TN phát huy vai trò, tổ chức tốt nhiều hình thức HĐNG trong các đợt thi đua, trong các ngày lễ lớn, góp phần tích cực vào công tác giáo dục đạo đức và hỗ trợ có hiệu quả cho công tác giáo dục thể chất, giáo dục văn hóa cho học sinh ; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc thi, viết thư UPU, tìm hiểu luật phòng chống ma túy, HIV/AIDS… công tác giáo dục thể chất được thực hiện nghiêm túc, tham gia đầy đủ các cuộc thi do Trung tâm TDTT tổ chức.

e/ Đánh giá chất lượng hai mặt giáo dục: Tổng số 274 học sinh

 

Tốt, giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Hạnh kiểm

259

94,5

15

5,5

0

 

0

 

 

 

Học lực

127

46,4

93

33,9

54

19,7

0

 

 

 

g/ Chất lượng mũi nhọn, kết quả tốt nghiệp:

- HSG thị xã lớp 9 các môn văn hóa: 34

            HSG Thành phố:                                 01

            HS đạt giải TDTT cấp thị xã: 25

HS đạt giải TDTT cấp TP:      03 HCV

            HSG cấp trường các môn:      131

            Thi giải tiếng anh qua Internet:           32

- Tỷ lệ đỗ TN THCS đạt 100%; 55/60 học sinh vào học THPT hệ công lập còn lại học nghề, 06 học sinh đỗ vào lớp 10 THPT chuyên Sơn Tây và 01 học sinh đỗ vào lớp 10 chuyên Vật lí Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam.

- Dự thi GV dạy giỏi thị xã môn : Sinh, Tiếng Anh, Toán ( giải nhất môn Sinh)

- Có 15 SKKN xếp loại cấp thị xã ( 07 loại A SKKN được gửi lên TP)

h/ Công tác ứng dụng CNTT

- 100% GV thực hiện thao giảng bằng bài giảng điện tử 2 lần/năm học, 02 giờ bải giảng mỗi lopws, nhiều giáo viên thường xuyên sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các lớp được phân công giảng dạy (Quy định mỗi GV phải thực hiện ít nhất 1 lần trong 1 học kỳ).

3. Công tác thanh tra:

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, công khai hóa, dân chủ hóa được tiến hành thường xuyên.

Trong năm đã thanh tra toàn diện:               9 GV (Xếp loại Tốt : 9)

Thanh tra hồ sơ:                                           10 GV (09 Tốt – 01 nghỉ chế độ).

Giờ dạy:                                                       10 GV (10 Tốt).

- Thanh tra chuyên đề: 05

- Kiểm tra sổ điểm, việc sử dụng ĐDDH, thực hiện quy chế chuyên môn, vở ghi học sinh theo học kỳ.

4. Các điều kiện để phát triển giáo dục:

- Được sự quan tâm của UBND thị xã, phòng GD&ĐT Sơn Tây, UBND phường Xuân Khanh cùng với sự cố gắng của toàn trường đến nay trường đã có CSVC khang trang.

- 11 phòng học cao tầng, 05 phòng học bộ môn (Lý, Hóa, Sinh học, Tin học, Âm nhạc) các phòng học bộ môn được trang bị các thiết bị dạy học hiện đại. Toàn trường có 07 máy chiếu đa năng, có 38 máy tinh được kết nối Internet phục vụ cho công tác dạy và học. Các trang thiết bị, SGK, tài liệu... tương đối đầy đủ.

- Các khoản đóng góp của học sinh được thực hiện đúng văn bản hướng dẫn, thu chi đúng nguyên tắc tài chính, mở đủ hồ sơ sổ sách theo quy định.

- Năm 2012 nâng lương cho 13 đ/c, 100% CB - GV biên chế được hưởng phụ cấp ưu đãi.

- Công đòan có nhiều họat động thiết thực góp phần cùng chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, động viên công đoàn viên phấn đấu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, xây dựng tập thể đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau. Tham gia các hoạt động nhân đạo, ngày vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tết vì người nghèo…

5. Công tác phổ cập và xây dựng trường chuẩn Quốc gia “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”:

- Điều tra bổ sung, hoàn thiện hồ sơ sổ sách đúng quy định, kết quả đạt PC THCS tỷ lệ 99%

- Cuối năm 2012 trường được công nhận “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” và đạt “Trường chuẩn Quốc gia”.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

I. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình 37 tuần, HK I: 19 tuần ; HK II: 18 tuần. Dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục đã quy định trong chương trình.

 

1. Giáo dục đạo đức và các hoạt động NGLL:

- Thực hiện nghiêm túc các hoạt động giáo dục theo quy định về số tiết cụ thể theo các môn, hoạt động tập thể theo chủ điểm tháng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu có chất lượng.

- Thực hiện tích hợp giữa HĐ GDNGLL, HĐ GDHN và môn công nghệ.

+ HĐ GDNGLL: 2 tiết/tháng, tích hợp chủ đề đạo đức và pháp luật ở môn GDCD, đưa công ước Quyền trẻ em, vào HĐ GDNGLL lên lớp 9 ; hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

+ HĐ GDHN đối với lớp 9: 9 tiết/năm sau khi đã đưa một số nội dung sang HĐ GDNGLL.

- Dạy lồng ghép, tích hợp nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào một số môn. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”.

- Thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, tự đánh giá phong trào theo hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục.

- Triển khai các nội dung “Giáo dục kỳ năng sống”.

- Giáo dục đạo đức phù hợp với tâm lý, sinh lý lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh, giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, văn hóa thủ đô, dạy cuốn Lịch sử địa phương Sơn Tây.

- Giáo dục trật tự ATGT, văn hóa giao thông, GD phòng chống TNXH, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh.

- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, văn nghệ, TDTT....

2. Hoạt động dạy và học:

* Đổi mới phương pháp dạy học và đối kiểm tra, đánh giá.

- Đổi mới phương pháp dạy học:

+ Đổi mới PPDH theo hướng xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, phát huy hứng thú, chủ động, tích cực trong học tập của học sinh. Dạy sát đối tượng, tạo năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo, tránh ghi nhớ máy móc. Kiên quyết không dạy theo lối đọc - chép.

+ Ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá và quản lý. Mỗi giáo viên thực hiện thao giảng 1 tiết/ 1 kỳ bằng giáo án điện tử. (khuyến khích các đ/c GV trẻ dạy bằng giáo án điện tử, GV nữ 45 tuổi, Nam 50 tuổi được miễn dạy giáo án điện tử. Mỗi nhóm chuyên môn thực hiện một chuyên đề / 1 năm bằng giáo án điện tử. Thực hiện đầy đủ các giờ thực hành thí nghiệm.

- Đổi mới kiểm tra, đánh giá:

+ Tổ chuyên môn bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề đáp án và chấm bài, để có cả tự luận và trắc nghiệm, đảm bảo 3 cấp độ: Biết, Thông hiểu, vận dụng sáng tạo (Thể hiện rõ 3 cấp độ trong Ma trận đề).

+ Tham khảo các câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án và các tài liệu khác trên Webside của Sở GD&ĐT.

+ Viết SKKN về đổi mới kiểm tra đánh giá.

+ Đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế, khách quan, chính xác, công bằng....

+ Kiểm tra đánh giá theo đặc trưng môn học: môn KHXH - NV nên có đề mở, môn KHTN ra đề phát triển tư duy lôgic, vận dụng sáng tạo, thực tiễn....

* Môn tự chọn: môn Tin học theo PPCT của Sở GD&ĐT Hà Nội.

* Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục đánh giá học sinh theo xếp loại: Đạt và không đạt.

* Giáo dục địa phương: Triển khai giảng dạy tập bài giảng Lịch sử Sơn Tây. Lồng ghép giáo dục nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Hà Nội vào môn Lịch sử, Địa li và GD NGLL.

 

* Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục tiết kiệm năng lượng:

- Tích hợp kỹ năng sống, giáo dục đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giáo dục bảo vệ môi trường vào môn Sinh học.

- Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường là lồng ghép nội dung để bài học hấp dẫn, gắn với thực tiễn, việc kiểm tra đánh giá lồng vào môn học.

* Duy trì giữ vững chất lượng đại trà, chú ý việc bồi dưỡng HSG, giúp đỡ học sinh yếu kém, chống học lệch. Tổ chức thi HSG cấp trường lớp 6, 7, 8 ; dù thi HSG thị xã lớp 9 các môn theo quy định.

* Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, chú ý chương trình giảm tải và chuẩn kiến thức kỹ năng (từng bài, chương và cả chương trình) ; viết SKKN, phổ biến, ứng dụng SKKN của trường và ngành vào giảng dạy. Thực hiện tự làm đồ dùng dạy học, có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định.

* Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường chuyên đề Ngữ văn (tích hợp GD đạ đức, lối sống văn minh thanh lịch cho học sinh).

 * Các chỉ tiêu cụ thể:

- Hạnh kiểm: Tốt, Khá : 98 % trở lên ; không có hs XL hạnh kiểm yếu.

- Học lực: Giỏi: 30 % ; Khá: 37,5 %; TB: 30 % ; Yếu: 3,5 %, không có kém.

- Các bộ môn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch:

+ Toán, Văn                                        70% từ TB trở lên.

+ Hóa, Lý, Sinh , Sử, Địa, Tiếng anh:            80 % từ TB trở lên.

+ GDCD, Công nghệ:                                     90% trở lên.

+ TD, Mỹ thuật, Âm nhạc:                 100%  Đạt.

- HSG  thị xã các môn văn hóa: 25 em. Thành phố: 02 em. 

- HS lớp 9 đủ điều kiện tốt nghiệp đạt 100%.

- 100% giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua các cấp ; 100% viết SKKN.

3. Giáo dục thể chất, thẩm mỹ:

- Làm tốt công tác y tế, theo dõi sức khỏe và sự phát triển thể chất của hs từ đầu đến cuối cấp. Thực hiện tốt giáo dục thể chất kết hợp giáo dục giới tính, giáo dục môi trường.

- Nước uống hợp vệ sinh, ATTP, đảm bảo ánh sáng các lớp học.

- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm từng tháng.

4. Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề:

- Tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh định hướng sau THCS.

- Thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp vào môn công nghệ lớp 9.

- Cùng địa phương tổ chức lao động công ích làm cho trường “Xanh – Sạch – Đẹp” để xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

- Việc học nghề phổ thông gắn với giáo dục lao động hướng nghiệp.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý:

- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý. 100% CB - GV chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, phấn đấu xứng đáng “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ; “Nhà giáo mẫu mực”.

- Thi đua Dạy tốt – Học tốt, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

2. Tăng cường kỷ cương, nền nếp và thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”

- Xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực” với mục tiêu xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy vai trò tích cực tự giác, hứng thú học tập của học sinh. Thường xuyên rèn luyện thái độ, hành vi ứng xử thân thiện, bài trừ hành vi thiếu văn hóa, bạo lực trong trường học.

- Thiết lập kỷ cương, nền nếp trong kiểm tra đánh giá, quản lý chặt kiểm tra học kỳ, kiểm tra 45’ và việc xét tốt nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chương trình giáo dục phổ thông về các môn và các hoạt động giáo dục, dạy thêm đúng quy định.

- Đảm bảo 100% giáo viên được thanh tra, kiểm tra, trong đó 30% được thanh tra toàn diện.

- Thực hiện tốt thông tin báo cáo.

3. Xây dựng cơ sở vật chất:

- Củng cố mua sắm thiết bị, đồ dùng thí nghiệm, thực hành, tổ chức dạy học có hiệu quả tại các phòng bộ môn.

- Thường xuyên sử dụng, khai thác thông tin, phần mềm .. trên Internet. Ứng dụng CNTT, sử dụng phòng máy chiếu có hiệu quả.


Cô Lê Thị Thịnh - Chủ tịch công đoàn đọc báo cáo trước Hội nghị 

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua và kết quả bình xét thi đua năm học 2012 – 2013

    Năm học 2012 – 2013 được sự chỉ đạo của CDGD Sơn Tây, Phòng GD – ĐT thị xã Sơn Tây, Công đoàn trường THCS Xuân Khanh phối hợp với BGH nhà trường đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

   Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

   Ban chấp hành công đoàn THCS Xuân Khanh báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2012 – 2013 như sau:

I.                   Tình hình chung.

   Về đội ngũ toàn trường có 39 cán bộ. giáo viên, nhân viên. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Đời sống chủa cán bộ, giáo viên, nhân viên từng bước được nâng lên, các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện tốt.

II.                Kết quả thực hiện chương trình công tác của công đoàn năm học 2012 – 2013.

1.      Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

1.1.            Chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên.

   - Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đạt kết quả tốt. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như kỷ niệm các ngày lễ lớn, tham gia các hoạt động thiết thực do Phòng giáo dục tổ chức.

   - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi tham quan: Lễ chùa Bái Đính, đền đức Thánh Trần. Tổ chức cho co giáo viên tham gia công viên nước Hồ Tây dịp 01/06, trao thưởng cho con giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập đặc biệt là khen thưởng con giáo viên đỗ đại học trị giá món quà là 200.000 đồng/ cháu. Tặng quà các cháu nhân dịp tết trung thu. Quan tâm thăm hỏi công đoàn viên và gia đình khi ốm đau. Xây dựng quỹ “Hỗ trợ cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn”. Tặng quà cho cán bộ, giáo viên nhân dịp tết Nguyên đán.

   - Tham gia hội thi “Tiếng hát thầy và trò” do công đoàn ngành GD và PGD tổ chức đạt kết quả cao.

   - Kết quả hoạt động xã hội, ủng hộ nhân đạo năm 2013 với số tiền là :  24.800.000 đồng.   

Công đoàn đã xây dựng quỹ “Hỗ trợ giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn” của nhà trường. Mỗi năm học hỗ trợ ít nhất 10 học sinh, mức hỗ trợ 200.000 đồng/ 1 học sinh.

1.2.            Đại diện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp.

   - Công đoàn làm tốt chức năng giám sát thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như chế độ thâm niên, chế độ tăng lương, nghỉ thai sản….

   - Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

   1.3. Tham gia công tác quản lý chuyên môn, xây dựng mối quan hệ hài hòa.

   - Thực hiện chế độ dân chủ trong trường học. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị công nhân viên chức, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, xây dựng các quy chế hoạt động.

   1.4. Công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động.

   - Công đoàn cùng BGH tích cực đẩy mạnh các hoạt động trong nhà trường xây dựng và được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường chuẩn quốc gia.

   - Tổ chức may đồng phục mùa đông và màu hè cho học sinh.

   2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

   2.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết cảu Đảng, nhà nước và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

   - Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn giáo dục Hà Nội lần thứ IX. Triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động, xây dựng đời sống văn hóa ở nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục không có tệ nạn xã hội.

   2.2. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo.

   - Công đoàn phối hợp cùng BGH nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (đồng chí Vân – Y tế).

   - Công đoàn phối hợp với chuyên  môn do PGD và nhà trường tổ chức tham gia đầy đủ các hội thi giáo viên dạy giỏi, tham gia dự giờ, thao giảng, viết sáng kiến kinh nghiệm.

   3. Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

   - Công đoàn cùng chuyên môn chỉ đạo triển khai cụ thể các cuộc vận động, các phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền…”.

  - Tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đồng chí Hà Thị Kim Oanh được công đoàn ngành khen thưởng.

   - Phong trào thi đua “Hai tốt” được cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng tích cực kết quả năm học có:

   + 04 đồng chí tham gia giáo viên dạy giỏi cấp thị xã: đồng chí Thúy, Hòa, Ngọc, Kim Thu đều đạt giỏi và được công nhận. Trong đó đồng chí Thúy đạt giải nhất môn Sinh  cấp thị xã và giải khuyến khích cấp thành phố.

   + Có 19 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải A, B, C cấp thị xã, 7 sáng kiến cấp thành phố (Loại B, C).

   + 02 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua: Hà Thị Kim Oanh, Phạm Thị Thúy.

   + 12 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp cơ sở như đồng chí Phạm Thị Thúy…

    + Đồng chí Trương Thị Kim Thanh được UBND Thị xã tặng giấy khen có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “LAO ĐỘNG GIỎI – LAO ĐỘNG SÁNG TẠO” trong công nhân viên chức lao động thị xã.

   + Trường đạt danh hiệu trường tiên tiến.

   + Công đoàn: -  vững mạnh  xuất sắc ngành giáo dục.

                           Nhận giấy khen của công đoàn Hà Nội.

                          -  Đồng chí chủ tịch công đoàn nhận giấy khen của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” do công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cấp.

   4. Công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

   - Năm học 2012 – 2013 công đoàn đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2015 bầu ban chấp hành mới, ủy ban kiểm tra công đoàn, ban thanh tra nhân dân.

  - Ban chấp hành công đoàn tham gia đày đủ các buổi tập huấn do công đoàn các cấp tổ chức.

   - Chỉ đạo ban TTXD phát huy vai trò giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở.

   - Trong năm học 2012 – 2013: công đoàn đã giới thiệu cho Đảng: tổ chức Đảng

02 công đoàn viên ưu tú để kết nạp.

   5. Công tác nữ công và phong tròa thi đua “Giỏi việc trường –  Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”.

   - Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và quốc tế phụ nữ 8/3: Công đoàn nhà trường đã thành lập và duy trì “Hội gia đình nhà trường” hàng năm hội hoạt động tích cực và gặp mặt vào dịp 8/3.

   - Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt trong nhiều năm gần đây nhà trường không có trường hợp sinh con thứ 3.

   - Hàng năm công đoàn đã bình xét, biểu dương cá nhân có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”,  “Cô giáo người mẹ hiền” tiêu biểu là các đồng chí Lê Thị Thịnh……..

   6. Hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.

   - Uỷ ban kiểm tra công đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng làm trưởng ban hoạt động thường xuyên, tích cực đúng điều lệ công đoàn.

   7. Công tác tài chính.

   - Hoạt động thu – chi công khai, minh bạch đúng quy định.

   * Đánh giá chung:

   - Năm học 2012 – 2013 công đoàn cơ sở Xuân Khanh đã thực hiện thành công nhiệm vụ năm học . Công đoàn THCS Xuân  Khanh đã được công đoàn ngành giáo dục Hà Nọi tặng giấy khen.HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 246
Tháng 12 : 614
Tháng trước : 2.441
Năm 2022 : 61.451
Năm trước : 14.724
Tổng số : 89.707